Rapal Pengandelan – C.L. Coolen nan Unik – Bagian 2Rapal Pengandelan - C.L. Coolen nan Unik - Bagian 2, Gerakan Warga GKJW, Gerakan Warga GKJW

Rapal Pengandelan – C.L. Coolen nan Unik – Bagian 2

Rapal Pengandelan
(Penerjemah C. L. Coolen)
1. Sun angandel marang Allah sawiji, anglangkungi kwasanipun, kang waged nyipta langit lan bumi.
2. Sawijining Yesus Kristus, Putra kekasih, Gusti kawula.
3. Kang nampèni Roh Suci, lahir saka prawan Mariyam.
4. Pasrah bawah Pontius Pilatus, sarta dèn prapat, pinatènan, sarta dèn pendem, amblas
dateng neraka.
5. Telung dinané purna gesang.
6. Muluk menyang swarga laya kusuma, lungguh asta tengené Allah.
7. Inggih ngriku pinangkané ngadili pati lan urip.
8. Sun angandel sajroning Maha Suci, lan sajroné masjidé Kristus.
9. Rukuné tiyang alim.
10. Kaapuran saking durakané.
11. Sarta urip dagingé.
12. Urip sadaya, salaminipun. Amin..

Selain sahadat atau Pengakuan Iman Rasuli yang diterjemahkan menjadi Rapal Pengandel, C.L. Coolen juga menerjemahkan doa Bapa Kami menjadi RAPAL PUJIAN untuk para muridnya yang menimba ilmu Toya Wening (kekristenan) di Ngoro, 1835-an. Begini:

O, Allah, Rama kawula ingkang wonten swarga.
Nami Sampéyan kasucèkaken.
Krajan Sampéyan badhé tedhak.
Sakkajeng Sampéyan dados ing salebeting swarga dalah ngalam donya.
Sampéyan mugi paring tedhan kawula sadinten-dintenipun.
Lan mugi Sampéyan sapuran kalepatan saha dosa kawula,
kadi ugi kawula sapuran kalepatanipun tiyang ingkang lepat dhateng kawula.
Lan kawula sampun sinèlèh ing panyoba, kaluwarna saking pangruwat.
Kang mawi Sampèyan krajanipun, santosanipun, kamulyanipun ingkang langgeng.
Amin.

Dalam buku sejarah GKJW, Magnalia Dei (Karya yang Agung) karya Pdt Em. Ismanoe Mestoko, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2019, hlm. 29-30).

Telah terbit buku berjudul “Magnalia Dei, Sejarah Greja Kristen Jawi Wetan”. Ditulis oleh Pdt. Ismanoe Mestoko, setebal 470 halaman. Diterbitkan oleh Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Bagi yang berminat, harap hubungi Pdt. Didik Prasetyoadi, Nomer WA Pdt. Didik Prasetyoadi.

Oleh: Eyang Dhani Duta

Title: Rapal Pengandelan – C.L. Coolen nan Unik – Bagian 2
Permalink: https://gkjw.org/850-rapal-pengandelan-c-l-coolen-nan-unik-bagian-2/
Category: Artikel